• ۲۶۷بازدید

عکسی از اتاق مطالعه یک مرجع تقلید

آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی,مراجع

فرید مدرسی در کانال تلگرامی خود، تصویری از آیت الله صافی گلپایگانی در اتاق مطالعه شخصی خود منتشر کرده است.

2727

وبگردی