مخالفت «بان کی مون» با مرتبط کردن حل بحران سوریه با آینده«اسد»

سیاسی

دبیر کل سازمان ملل متحد مرتبط کردن حل بحران سوریه با آینده بشار اسد را غیر قابل قبول دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دبیر کل سازمان ملل متحد مرتبط کردن حل بحران سوریه با سرنوشت بشار اسد را غیر قابل قبول دانست.

«بان کی مون» این مطلب را در کنفرانس پایان سال ۲۰۱۵ گفت و تصریح کرد که پیش از هر اقدام در سوریه باید آتش بس در همه مناطق آن برقرار شود.

وی همچنین گفت ادامه بحران در سوریه موجب بروز ناآرامی هایی در دیگر کشورهای منطقه شده است.

با کی مون نبود حاکمیت سیاسی را موجب رشد گروه های افراطی و سازمانهای تروریستی در سوریه دانست.

کد N1069284