بیانیه سناتور بن کاردین در خصوص قطعنامه اخیر آژانس

واحد مرکزی خبر نوشت: سناتور بن کاردین عضو برجسته کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا بیانیه ای درمورد قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و بستن پرونده پی ام دی در برنامه هسته ای ایران منتشر کرد.


به گزارش سایت کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، سناتور بن کاردین در این بیانیه تاکید کرده است قطعنامه اخیر آژانس درمورد ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران بسیار مبهم است.

کاردین نوشته است: قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به منظور خاتمه دادن به تحقیقات درمورد ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران بیش از آنکه پاسخگو باشد، سوال های زیادی برای ما ایجاد کرده است. تنها نکته ای که ما می دانیم این است که ایران از طریق فعالیت های مخفی تلاش کرده است یک برنامه سلاح های هسته ای را به پیش ببرد.

وی افزود: به هرحال در جریان تحقیقات ایران درمورد برنامه سلاح های هسته ای خود صادقانه برخورد نکرد و به آژانس هم اجازه دسترسی نامحدود به تمام افراد، مکان ها و اسناد لازم برای تحقیقات جامع درمورد فعالیت های گذشته ایران داده نشد.

52261

کد N1068688