انتشار «تاریخ اندیشه‌های دینی»

سیاسی

جلد اول کتاب «تاریخ اندیشه‌های دینی» اثر میرچا الیاده منتشر شد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، جلد نخست کتاب «تاریخ اندیشه‌های دینی (از عصر حجر تا اسرار الئوسیس)» نوشته میرچا الیاده و ترجمه بهزاد سالکی، در 648 صفحه، با شمارگان 700 نسخه در بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه منتشر شده است.

این کتاب با 15 فصل همراه است: در آغاز... رفتار جادویی - دینی انسان‌های نخستین، طولانی‌ترین انقلاب: کشف کشاورزی - عصر میانه سنگی و نوسنگی، ادیان بین‌النهرینی، اندیشه‌های دینی و بحران‌های سیاسی در مصر باستان، خرسنگ‌ها، معابد، مراکز آیینی: غرب، مدیترانه و دره سند، ادیان هیتی‌ها و کنعانی‌ها، «وقتی که اسرائیل کودک بود...»، دین هند و اروپاییان: خدایان ودایی، هند پیش از گوتمه بودا: از قربانی کیهانی تا همسانی مطلق آتمن - برهمن، زئوس و دین یونانی، خدایان المپ و قهرمانان، آیین‌های سری الئوسی، زردشت و دین ایرانی، دین قوم اسرائیل در دوره پادشاهان و انبیا و دیونوسوس یا سعادت بازیافته.

در مقدمه کتاب امده است:

راهی که الیاده رفته است...

تأملات ماورایی انسان، قدمتی به اندازه ظهورش بر روی کره خاکی دارد و همان اندازه نیز پیچیده است. راست‌قامتی انسان هر چه امری زیست‌شناختی به حساب می‌آید، به سبب شکل‌گیری حس در فضا بودن، نوعی حس روانی نسبت به هستی به وجود آورد که نقطه آغاز تفکرات ماورایی است. این تغییر زاویه دید نیز همان قدر که محیط بیش‌تری از زمین را در دیدرس و دسترس آدمی قرار می‌داد، سبب شد بی‌کرانگی آسمان را هم کشف کند. کشف آسمان، آغاز نمادشناسی کیهانی و نشانه‌گذاری‌های زمینی براساس آن است و همین فرایند، خلق اندیشه‌های دینی و ادیان را رقم زده است.

هیچ دانشمند یا الهیات‌دانی نمی‌داند دین چگونه به وجود آمده، اما محققان بسیاری بوده و هستند که تقریبا تمامی اساطیر اقوام و سرزمین‌ها را جمع‌آوری کرده‌اند بی‌ این که دلایل و انگیزه‌های وجودی‌شان را آشکار و کشف کنند. به عبارتی دیگر، دانش محققان در این مورد مجموعه‌های کامل اما نسبتا بی‌ارتباط با هم و صرفا به صورت معرفی و توصیف کامل آن‌هاست؛ یا نهایتا بررسی تحولات این اساطیر در یک منطقه یا قوم خاص است. این تکه‌ پاره‌های اسطوره‌ای چه بوده‌اند که نمی‌توانیم امروزه از آن‌ها استفاده کنیم در حالی که ردّ خود را بر تمامی حیات فردی و اجتماعی انسان گذاشته‌اند. شیوه‌هایی که انسان در مواجهه با بی‌کرانگی، جهانش را تعریف، زمانمند و دارای حد و مرز کرده، امروزه در نوع رابطه‌ای که با جهان و خودش دارد، برجسته شده است.

اگر انسان مدرن، به معنای واقعی کلمه - چه دیندار و چه بی‌دین - هیچ رابطه‌ای با گذشته خود ندارد، و همین یکی از علل اصلی بروز بحران‌های روانی و اجتماعی در حوزه تفکر غربی (و جوامع مقلد غرب) است، علت را باید در اساطیری جست که الگوهای حیات و مرگ او را ساخته‌اند. این امری موثق است که موجودیت اساطیر و کارکرد آن‌ها همبستگی عجیب و مثبتی با سلامتی روان انسان‌ها دارد.

در توضیح پشت جلد کتاب نیز نوشته شده است: «تاریخ اندیشه‌های دینی» را میراث بزرگ میرچا الیاده و منبعی ضروری برای نسل‌های آینده می‌دانند؛ میراث و منبعی برای تجدیدنظر مستمر در رابطه ما با امر مقدس. این اثر سه جلدی، گویای عشق او به دانش و اشراف عمیق او به بعد دینی تاریخ انسان است. کمتر اندیشمندی با این میزان دانش و معرفت، در عرضه علم و شناخت خود، چنین سخاوتمند و باوجدان بوده است.

الیاده در کتاب اول از سه‌گانه «تاریخ اندیشه‌های دینی»، همه ادیان را در دوره اساطیر روایی بررسی می‌کند که شامل کیهان‌زایی‌ها، آفرینش‌ انسان و جهان جانوری و گیاهی مبتنی بر الگوهای حیات و شیوه معیشت اوست.

انتهای پیام

کد N1068502