صربستان عضو احتمالی اتحادیه اروپا

سیاسی

یک روزنامه صربی از احتمال عضویت صربستان در اتحادیه اروپا خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استاندارد، « یک روز بزرگ برای صربستان اروپایی » این تیتری است که روزنامه صربی « بلیک» برای احتمال عضویت این کشور در اتحادیه اروپایی به چاپ رسانده است.

این روزنامه در ادامه با اشاره  به اینکه دو سال از زمان آغاز رایزنی ها برای پیوستن صربستان به اتحادیه اروپا گذشته است، نوشت: برای ما و تاریخ صربستان روزی که به عضویت اتحادیه اروپا در آییم بی شک روز بزرگی خواهد بود . 

صرب ها باید تلاششان برای تامین خواسته های اتحادیه اروپا را بیش از پیش بکار گیرند. 

تحقق اهداف و خواسته های اتحادیه اروپا پیش شرط عضویت صربستان در این اتحادیه است. 

این روزنامه پیش بینی کرد تا سال ۲۰۱۹ میلادی صربستان به اتحادیه اروپا ملحق شده است.

کد N1068381