در نشست شورای حکام:

نجفی: ایران برنامه هسته‌ای را طبق توافق برجام دنبال می‌کند

سیاسی

نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: ایران برنامه صلح آمیز هسته‌ای خود از جمله غنی سازی مطابق برنامه خویش به شکل توافق شده در برجام را ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نجفی نماینده مقیم جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست شورای حکام آژانس به ایراد سخنرانی پرداخت که مشروح آن از نظر خوانندگان می‌گذرد.

بسم‌الله الرّحمن الرّحیم

آقای رئیس، مدیرکل، همکاران گرامی

ابتدا مایلم بار دیگر مراتب قدردانی دولتم را از جنبش عدم تعهد به دلیل حمایت آن از برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران طی دوازده سال گذشته ابراز کنم.

هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران همچنین مراتب تشکر خود را از مدیرکل و دبیرخانه برای همکاری و کار سخت آنان در خصوص اجرای برنامه اقدام مشترک و نقشه راه و آمادگی آنها برای کمک به اجرای برنامه اقدام جامع مشترک (برجام) اعلام می‌کند.

آقای رئیس،

برنامه اقدام جامع مشترک (برجام) منعقده بین جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵، نشان دهنده گامی مهم برای حل و فصل بحرانی است که بصورت غیر ضروری به درازا کشیده شد. اصل اساسی برجام، تعهدات متقابل ایران و گروه ۱+۵، تضمین ماهیت منحصراً صلح آمیز برنامه هسته‌ای ایران و به طور همزمان پایان دادن به کلیه قطعنامه‌های گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد به همراه لغو جامع و فوری کلیه تحریم‌های شورای امنیت و کلیه تحریم‌های هسته‌ای یک جانبه یا چند جانبه تحمیلی به ایران است. ترجمه تغییر جهت بنیادین پیش بینی شده در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد در شورای حکام، اتخاذ یک تصمیم مهم برای پایان دادن به کلیه قطعنامه‌های گذشته شورا خواهد بود.

شورای حکام اکنون گزارش «ارزیابی نهایی مسائل باقیمانده گذشته و حال مربوط به برنامه هسته‌ای ایران» (سند موسوم به Final Assessment به شماره GOV/۲۰۱۵/۶۸) را در مقابل دارد. در حالیکه ایران با برخی بخش‌های ارزیابی نهایی مخالف است، با این حال چندین ارزیابی گزارش شامل بندهای زیر در راستای اظهارات ایران هستند:

- «آژانس نشانه‌های معتبری از انحراف مواد هسته‌ای در ارتباط با ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران نیافته است» (بند ۸۸)،

- «همه فعالیت‌های مندرج در نقشه راه بر اساس برنامه مورد توافق انجام شده‌اند.»، «اجرای نقشه راه همکاری محتوایی بیشتر بین آژانس و ایران را تسهیل کرد.» (بند ۸۶)،

- «آژانس نشانه‌هایی از چرخه سوخت هسته‌ای اعلام نشده در ایران، فراتر از فعالیت‌های اعلام شده گذشته از سوی ایران، نیافته است.» (بند ۷۷)،

- «آژانس، بر اساس کلیه اطلاعات در دسترس در رابطه با اجزای هسته‌ای وسیله انفجاری، نشانه‌هایی از انجام فعالیت‌هایی از سوی ایران که بتواند مستقیماً به «سند اورانیوم فلزی» یا به اطلاعات طراحی یک وسیله انفجاری از شبکه مخفی عرضه هسته‌ای ردیابی شود، نیافته است.» (بند ۷۸)،

- «آژانس تصدیق می‌کند که استفاده فزاینده‌ای از چاشنی‌های EBW برای اهداف غیرنظامی و نظامی متعارف وجود دارد.» (بند ۷۹) و «همانگونه که قبلاً توسط آژانس گزارش شد، این نوع کاربرد (یعنی کاربرد چاشنی‌های EBW در صنایع نفت و گاز در ایران) در تعارض با رویه‌های تخصصی صنعتی نمی‌باشد.» (بند ۳۹)،

- «آژانس همچنین قابلیت کاربرد برخی مدل‌سازی (های) هیدرودینامیک برای وسایل انفجاری نظامی متعارف را مورد توجه قرار می‌دهد.» (بند ۸۱)،

- «آژانس نشانه‌های معتبری از فعالیت‌های مرتبط با توسعه وسیله انفجاری هسته‌ای در ایران بعد از سال ۲۰۰۹ میلادی در اختیار ندارد.» (بند ۸۵) {هر چند به نظر ما یک چنین ارزیابی باید به همه زمان‌ها تسری یابد}.

- «آژانس چنین ارزیابی کرده که فعالیت‌های صورت گرفته در این سایت (معدن گچین) با اعلامیه‌هایی که ایران در قالب چارچوب همکاری و برنامه اقدام مشترک ارائه داده، همخوانی دارد و اینکه، در هر صورت، پیش از سال ۲۰۰۶ هیچ میزان قابل توجهی مواد هسته‌ای در گچین نمی‌توانسته تولید شده باشد. آژانس چنین ارزیابی می‌‌کند که فرآیند طراحی شده (از اسناد مطالعات ادعایی) برای تولید نمک‌های اورانیوم به لحاظ فنی ناقص بوده و در مقایسه با آن چیزی که به عنوان بخشی از چرخه سوخت هسته‌ای اعلام شده ایران، در اختیار این کشور قرار داشته، از کیفیت پایینی برخوردار بوده است.» (بند ۳۰). این یک نشانه قوی از جعل موجود در «اسناد مطالعات ادعایی» است.

- «آژانس این اطلاعات را مجدداً در سال ۲۰۱۴ مورد بازبینی قرار داد و به این ارزیابی رسید که میزان اورانیوم طبیعی (در آزمایشگاه تحقیقات چند منظوره جابر ابن حیان) در حد تقریب متداول در سنجش‌ها و حسابرسی‌های مربوط به مواد هسته‌ای بوده است.» (بند ۳۱)،

- «آژانس ارزیابی مجدد کرده که این آزمایش (ادعایی) ... در «منطقه» مریوان انجام نشده‌ است.» (بند ۴۱). بنا بر این، آژانس این گفته ایران که در منطقه مریوان هرگز هیچگونه آزمایشی انجام نشده را تایید می‌کند.

- «هنگامی که مدیرکل و معاون مدیرکل در امر پادمانها از ساختمان اصلی مورد نظر آژانس در سایت پارچین در ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۵ بازدید کردند، آنها یک محفظه یا هر گونه تجهیزات مربوطه را در داخل ساختمان مشاهده نکرده‌اند.» (بند ۵۳)،

در عین حال ایران مخالفت خود را با برخی از بخش‌های گزارش از جمله بندهای نقل شده از گزارش نوامبر ۲۰۱۱ آژانس یا شمار معدودی از ارزیابی‌های مرتبط با مطالعات علمی انجام شده بر روی برخی فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه مربوط می‌شوند، اعلام می‌کند. در ایران، مطالعات علمی مربوط به فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه همیشه برای کاربردهای صلح آمیز غیر نظامی یا متعارف نظامی بوده است. علاوه بر آن، طبق مفاد معاهده عدم اشاعه (ان پی تی) مطالعات علمی در خصوص فناوری‌های دارای کاربرد دو گانه هرگز ممنوع نبوده است. ما قاطعانه وجود هرگونه ساختار سازمانی یا تلاش هماهنگ شده قبل یا بعد از سال ۲۰۰۳ برای توسعه یک وسیله انفجاری هسته‌ای را مردود می‌شماریم. در جریان مذاکرات نقشه راه، ما احتمال بروز چنین وضعیتی را پیش بینی کردیم و به همین دلیل نیز بند ۹ نقشه راه را توافق کردیم. ایران بر اساس بند ۹ نقشه راه، ارزیابی جامع خود از گزارش را ارائه خواهد کرد.

آقای رئیس،

این حقیقت که «آژانس نشانه‌های معتبری از انحراف مواد هسته‌ای در ارتباط با ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران نیافته است» (بند ۸۸ گزارش)، به روشنی نشان می‌دهد که برنامه هسته‌ای ایران همیشه برای اهداف صلح آمیز بوده و هرگز انحرافی نداشته است.

ایران بارها و در سطوح مختلف اعلام کرده که سیاست همیشگی جمهوری اسلامی ایران، تحت مفاد معاهده عدم اشاعه (ان پی تی)، درگیر نشدن در امر اکتساب، تولید، انباشت یا کاربرد سلاح‌های هسته‌ای بوده است. برنامه هسته‌ای ایران همیشه برای اهداف صلح آمیز بوده و چنین نیز باقی خواهد ماند. ارزیابی نهایی در واقع به ماده XII.C اساسنامه آژانس اشاره‌ای نکرده که گواهی بر صحت اظهارات ایران است.

جمهوری اسلامی ایران به اجرای کامل تعهدات داوطلبانه خود با حسن نیت به شرط وجود همین حسن نیت در اجرای کلیه تعهدات از جمله تعهدات دخیل در رفع کامل تحریم‌ها و تدابیر محدود کننده طبق برجام پای بند است. ما قبلاً انجام کارهای مقدماتی را آغاز کرده‌ایم که می‌تواند طی دو تا سه هفته به منظور رسیدن هر چه سریع‌تر به روز اجرا (ی برجام) کامل شود.

قطعنامه امروز شورا با بستن موضوع «مسائل گذشته و حال» یا به اصطلاح پی ام دی راه را برای تسریع روند تکمیل اقدامات برجام هموار خواهد کرد.

جمهوری اسلامی ایران پی گیری برنامه صلح آمیز هسته‌ای خود از جمله غنی سازی مطابق برنامه خویش به شکل توافق شده در برجام را ادامه می‌دهد و به منظور تضمین این که توافق از این امتحان سربلند بیرون خواهد آمد و به کلیه اهداف خود خواهد رسید، با طرف‌های مقابل از نزدیک کار خواهد کرد. این تعهد بر تضمین گروه ۱+۵ در این باره که آنان نیز مطابق تعهدات خویش تحت برجام در این برنامه صلح آمیز همکاری خواهند کرد، مبتنی است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیوسته نتیجه گیری کرده‌ که فعالیت‌های اعلام شده ایران منحصراً صلح آمیز هستند. اجرای پروتکل اضافی در آینده با نیت هموار ساختن راه برای یک نتیجه گیری گسترده‌تر مانند همه کشورها دایر بر این که هیچ فعالیت اعلام نشده‌ای در ایران انجام نشده، صورت می‌گیرد و جمهوری اسلامی ایران طبق مفاد پروتکل اضافی به شکل اجرا شده برای همه دولت‌های امضا کننده، با آژانس همکاری خواهد کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همزمان باید ضمانت کند که نهایت هوشیاری و مراقبت را برای تضمین حفاظت کامل کلیه اطلاعات محرمانه‌ای که به آگاهی آن رسانده می‌شود معمول خواهد داشت.

در مورد آخرین سخنران قبل از اینجانب، شما بیانیه‌ای نامربوط، بسیار شبیه بیانیه‌های قبلی، را از نماینده رژیم اسرائیل شنیدید.

این رژیم:

- از زمان انعقاد نطفه آن در خاورمیانه، سلاح‌های هسته‌ای را به تعدادی بیش از ۲ بمب هسته‌ای در سال تولید نکرده است،

- در تاریخ خود در هر چهار سال بیش از یک مورد جنگ یا تجاوز علیه همسایگانش مرتکب نشده است،

-  در هر ماه ده‌ها تن از مردم بی‌گناه به ویژه زنان و کودکان را در غزه و کرانه باختری به قتل نمی‌رساند،

- هرگز به معاهدات منع سلاح‌های کشتار دسته جمعی نپیوسته و هرگز سلاح‌های هسته‌ای را رها نکرده‌ است، زیرا از منع سلاح‌های کشتار دسته جمعی متنفر است.

از همین رو ملاحظه می‌کنید که این رژیم مظلوم نما چگونه عمیقاً درباره مطالعات علمی مربوط به شمار معدودی از فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه در سایر دولت‌های عضوی که در آنها هیچ نوع انحرافی در خصوص مواد هسته‌ای هرگز رخ نداده است، نگران می‌باشد.

ریختن اشک تمساح درباره برنامه‌های هسته‌ای صلح آمیز تحت پادمان دیگر اعضای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به منظور استتار برنامه سلاح‌های هسته‌ای اسرائیل و تأسیسات زیرزمینی مخفی آن به یک عادت برای این رژیم تبدیل شده است. این رژیم که از زمان شکل گیری آن در منطقه دچار فقدان مشروعیت بوده است، اکنون با انعقاد برجام و بسته شدن مسائل باقی‌مانده، بیش از پیش منزوی شده‌ است. بنا بر این، استماع چنین بیانیه نامربوطی از سوی نماینده آن جای شگفتی ندارد.

پیش از خاتمه بیانیه، هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران مایل است مراتب قدردانی خود را از حمایت اکثریت قریب به اتفاق دولت‌های عضو آژانس از روند دیپلماتیک، انعقاد برجام و بسته شدن «مسائل گذشته و حال» یا به اصطلاح پی ام دی اعلام کند. ایران بر این باور است که تصمیم امروز شورای حکام، در خاتمه دادن به رسیدگی به این موضوع و فسخ کلیه قطعنامه‌های قبلی آن، فصلی نوین از همکاری بین ایران و آژانس سایر کشورهای عضو را خواهد گشود.  

متشکرم آقای رییس.

 

 

کد N1067749