تحلیل بین الملل؛

آثار دوگانه كاهش قيمت نفت بر اقتصاد ايالات متحده آمريكا

سیاسی

پس از تصميم اوپك مبني بر توليد نفت بدون در نظر گرفتن سقف توليد و در واقع از كار انداختن ابزار اين كارتل نفتي براي كنترل قيمت جهاني نفت، توليد نفت اوپك به رقم بي سابقه حدود 32 ميليون بشكه در روز رسيد.

گروه بین الملل-مهدي پورحسني: از طرف ديگر گزارش آژانس بين المللي انرژي مبني بر عدم كاهش توليد نفت و گزارش ماهانه اوپك مبني بر افزايش توليد نفت اين سازمان نسبت به ماه گذشته قيمت نفت برنت را به بشكه اي 37 دلار رساند. اين كاهش قيمت نفت اثرات متفاوتي را بر كشورهاي گوناگون بر جاي خواهد گذاشت.

شايد در نگاه اول چنين به نظر برسد كه ايالات متحده آمريكا از كاهش قيمت جهاني نفت بهره زيادي را نصيب خود مي نمايد ولي شرايط پيچيده تر از اين است.

درست است كه ايالات متحده دومين وارد كننده نفت جهان است ولي دومين توليد كننده نفت جهان نيز به شمار می رود. در دهه 90 و اوايل دهه ابتدايي قرن 21 ايالات متحده با كاهش توليد نفت خام و افزايش نياز به واردات مواجه بود ولي اين كشور در پنج سال گذشته به مدد وجود منابع نفت شيل كه بيشترين آن در كلرادوي آمريكا واقع شده و برآورد مي گردد كه بالغ بر 3/3 تريليون تن باشد، تكنولوژي هاي جديد كه اين منابع را استخراج كرده و همچنين بالا بودن قيمت جهاني نفت در سال هاي گذشته كه باعث مقرون به صرفه شدن استخراج اين نوع نفت شده خود به يكي از توليد كنندگان مهم تبديل شده است.

بنابر اين با توجه به بالا بودن هزينه توليد نفت شيل در ايالات متحده آمريكا كاهش جهاني قيمت نفت از يك طرف باعث كاهش استخراج و توليد نفت در اين كشور و كاهش يك منبع قوي توليد شغل، سرمايه گذاري و مشاغل خدماتي از قبيل خدمات  حفاري، حمل ونقل، هتل و رستوران هايي كه براي خدمت رساندن به توسعه  نفت شيل ايجاد شده اند مي گردد.

همچنين سرمايه گذاران و بانكداراني كه در اين حوزه سرمايه گذاري كرده اند و شركت هاي بزرگ نفتي نيز به طور مستقيم از كاهش قيمت نفت متضرر خواهند شد. البته برخي از كارشناسان معتقدند كه به دليل وجود طيفي از مناطق در ايالات متحده كه در آن هزينه هاي توليد نفت شيل در آنها  بسيار متفاوت است در مجموع ممكن است در كوتاه مدت شركت هاي آمريكايي ضرر چنداني متحمل نگردند و در صورت ادامه اين روند و در بلندمدت شركت ها ضرر خواهند كرد.

ولي كاهش 1% قيمت سهام در بورس نيويورك و 3% ارزش شركتهاي نفتي اكسون و شورون به دليل كاهش قيمت جهاني نفت نشان دهنده تاثيرات كاهش قيمت نفت بر شركت هاي آمريكايي است.

ولي از طرف ديگر اين كشور دومين وارد كننده نفت خام است. بنابراين كاهش قيمت جهاني نفت باعث كاهش هزينه هاي سوخت در سبد هزينه هاي توليد كنندگان و خانواده هاي آمريكايي شده و باعث افزايش مصرف و توليد بيشتر و در نتیجه افزايش توليد ناخالص داخل اين كشور خواهد بود. بنابراين اثرات جهاني كاهش قيمت نفت براقتصاد ايالات متحده يك اثر دوگانه و البته بيشتر با نقش مثبت خواهد بود.

کد N1067578