نواز شریف:

کریدور تجاری چین وپاکستان با همکاری کشورهای شانگهای اجرایی می‌شود

سیاسی

نواز شریف در اجلاس سازمان شانگهای گفت: با مشارکت کشورهای عضو سازمان شانگهای کریدور مشترک تجاری - اقتصادی چین و پاکستان را به اجرا در می آوریم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «دان نیوز»، نواز شریف در چهارهمین اجلاس سازمان شانگهای گفت: کشورهای منطقه ۱۵ سال پیش سازمان همکاری شانگهای را بوجود آوردند. این سازمان علاوه بر مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مشارکت کشورهای منطقه در گسترش زیر ساختها  و توسعه بخشهای گردشگری و حفاظت از محیط زیست را توسعه بخشید.

وی در ادامه افزود: اجلاس ۲۰۱۵ سازمان شانگهای توسعه پایدار را در منطقه پایه ریزی می کند و ما باید برای بوجود آوردن دنیایی مملو از صلح و آرامش با هم همکاری داشته باشیم. دستیابی به رفاه با همکاری مشترک کشورهای عضو امکان پذیر است. هدف و مقصد پاکستان و کشورهای عضو سازمان شانگهای یکسان است. ما با کمک ویژگیهای مشترک تاریخی و جغرافیای پاکستان با کشورهای عضو اجلاس شانگهای کریدور مشترک تجاری - اقتصادی چین و پاکستان را با موفقیت به اجرا در می آوریم.  

وی در ادامه تصریح کرد: موجودیت و امنیت داخلی کشورهای منطقه به شدت در معرض خطر است. ما باید به وضعیت خطرناک منطقه توجه داشته باشیم و با افکار افراطی گرایانه مبارزه کنیم. اجلاس سازمان  شانگهای می تواند نقش مهمی در برقراری امنیت در منطقه داشته باشد.

کد N1067352