اجمالی/رحیم پور ازغدی در دانشگاه تهران:

اخبار اول رسانه‌های دنیا مربوط به جهان اسلام و ایران است

سیاسی

عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی گفت: امروز اخبار اول رسانه‌های شرق و غرب مربوط به اسلام، جهان اسلام، اتفاقات منطقه و به طور خاص ایران است و از دید عملی بسیاری از خاکریزها فتح شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحیم پورازغدی در همایش گذر از علوم سیاسی غربی به علوم سیاسی اسلامی  که صبح امروز در دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار داشت: باید فضای گفتمانی در دانشگاه ها در بحث علوم سیاسی ایجاد شود که جرات اندیشیدن پیدا کنیم و برق اسامی اشخاص بزرگ در دنیا چشم ما را کور نکند.

وی افزود: قدم اول تبدیل مواجهه نقلی و تعبدی به عقلی است. ما هنوز در مورد علوم سیاسی و دانشگاه ها که نقد می کنیم لاک پشتی جلو می رویم. امروز فلسفه سیاسی، دینی، اسلامی و شیعی جهان تغییر کرده است و امروز تمام اخبار اول رسانه های شرق و غرب مربوط به جهان اسلام، اتفاقات منطقه و به طور خاص ایران است.

ازغدی با بیان اینکه امروز از دید عملی کلی از خاکریزها فتح شده است، تصریح کرد: نیروی عمل کل قرارگاه غربی ها را بهم ریخته است. گفتمان جهان اسلام امروز تغییر کرده و تمام رژیم ها در حال سرنگونی هستند و ارتش آمریکا، اسرائیل، روسیه و کشورهای دیگر حواسشان به منطقه بوده و فضا و جهان عوض شده است.

عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه پارادایم علم سیاست تغییر کرده و جهان عوض شده است، اظهار داشت: اینکه امروز راجع به مفاهیم دهه ۴۰ و ۵۰ در دانشگاه‌ها بحث می کنیم، یک منگولیسم دانشگاهی است. دانشگاه و حوزه علی رغم تلاش های زیاد دچار منگولیسم هستند.

 

ادامه دارد...

کد N1067098