مظفر:

همپوشانی وسیعی بین اصلاح‌طلبان و اصولگرایان وجود دارد

انتخابات,انتخابات مجلس,انتخابات مجلس دهم

نماینده مردم تهران در مجلس تأکید کرد: نباید زشتی افراط‌گری و سیمای زیبای اعتدال در قربانگاه منازعات سیاسی مخدوش شود چرا که اعتدال مانند اصولگرایی و اصلاح‌طلبی از مفاهیم مقدس فراجناحی است و مخصوص یک جناح یا تفکر خاص نیست.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حسین مظفر در نطق میان دستور خود در جلسه امروز مجلس، اظهار کرد: افراط و افراط‌گرایی و تمسک به هیجان‌گرایی در حوزه رفتاری از ویژگی‌های مذموم است که در همه عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ظهور و بروز داشته و موجب به هم‌ریزی آرامش و غبارآلودگی فضای جامعه می‌شود.

وی افزود: افراط‌گرایان با تیره و تار نشان دادن فضای جامعه و قضاوت‌های دگم‌اندیشانه و ارائه تصویری تک بعدی، سلیقه‌ای و غیرواقعی از رویدادها، عملکردها و داوری‌های پیش‌ساخته و به وجود آوردن فضای پوپولیستی و عوام گرایی همواره مشکلات بسیاری را در جامعه به وجود آورده و هزینه‌های فراوانی به ملت و کشور تحمیل کرده‌اند و بدین جهت است که افراط‌گرایی و غوغاسالاری از سوی صاحبان اندیشه و خرد تقبیح شده و مورد مذمت است.

نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که افراط و افراط‌گری نه مخصوص یک جناح و گروه سیاسی است و نه اختصاص به یک مقطع زمانی خاص دارد. بلکه خطر این آفت و بیماری مهلک در مورد همه اندیشه‌ها و همه جناح‌ها که از تفکر و مشی خاصی پیروی می‌کند چه به اسم اصلاح‌طلب و چه اصولگرا وجود دارد و همه اندیشه‌ها که در حوزه تفکر و اندیشه خاصی بروز و ظهور دارد و حامیان و طرفدارانی را به خود اختصاص داده‌اند در معرض این خطر قرار داشته و از این کج‌راهه مصون و در امان نیستند.

مظفر افزود: احزاب و گروه‌ها و سیاست‌ورزانی که مدعی مسلمانی و پرچمداری از ارزش‌ها هستند خواه اصلاح طلب باشند یا اصولگرا چاره‌ای ندارند که بر مشی اعتدال قرار گرفته و از رشد بیماری افراط‌گری در هواداران خود جلوگیری نموده و با نصیحت و آموزش صحیح تفکر و روش آنان را تعدیل و در صورت لزوم راه خود را از افراط‌گرایان جدا کنند.

وی با بیان اینکه نفی افراط‌گرایی و تأکید بر اعتدال هرگز نباید به عنوان ابزار سیاسی وسیله‌ای برای طرد یا حمایت از جریان‌های سیاسی تلقی شود،‌ اظهار کرد: نباید زشتی افراط‌گری و سیمای زیبای اعتدال در قربانگاه منازعات سیاسی مخدوش شود و با استفاده ابزاری از آنها برای حذف رقیبان به کار رود. چرا که اعتدال مانند اصولگرایی و اصلاح‌طلبی از مفاهیم مقدس فراجناحی است و مخصوص یک جناح یا تفکر خاص نیست.

نماینده مردم تهران در مجلس در بخش دیگری از نطق خود خاطرنشان کرد: بیماری افراط‌گرایی در دوره‌های مختلف و در ذیل اندیشه‌های متفاوت در تاریخ انقلاب اسلامی ما رخ داده و مشکلات عدیده‌ای را برای کشور و ملت تحمیل کرده و خسارات زیانباری را به بار آورده است.

وی تصریح کرد: افراط‌گرایی در دوره اصلاحات با برداشت غلط برخی از هواداران از مفهوم اصلاحات و اصلاح‌گری که از ضروریات هر اندیشه و تفکر پویا است با تأکید افراطی بر تجددگرایی واژه اصلاحات و اصلاح‌طلبی را مترادف با اغتشاش و براندازی تلقی کرده‌اند و با زیر سوال بردن ارزش‌های اصیل انقلاب و به موزه تاریخ سپردن اندیشه و سیره امام (ره) و زیر سوال بردن ولایت فقیه و با برخی استعفاها، تحصن‌ها، قانون‌شکنی‌ها، نافرمانی‌های مدنی و اردوکشی‌های خیابانی و ده‌ها کجروی و بیانات نسنجیده دیگر چهره اصلاح‌طلبی و اصلاح‌گری را مخدوش کرده و خسارات جدی را بر مشی اصلاح‌طلبی وارد ساختند.

مظفر در ادامه اظهار کرد: افراط‌گرایی در حوزه تفکر و مشی اصولگرایی نیز با برداشت‌های غلط برخی از طرفداران از مفهوم آن واژه اصولگرایی را که مملو از آموزه‌های پویا و حیات‌بخش است و به نقش زمان، مکان و شرایط تأکید ویژه‌ای دارد مترادف با جزم‌انگاری و دگم‌اندیشی دانسته و با تصلب و تمسک به ظاهرگرایی، ارائه تصویری غیرواقعی، متحجرانه و خشن از اسلام و انقلابف احساس تکلیف‌های فردی و سلیقه‌ای و ده‌ها برداشت غلط فکری و روش‌های نامناسب رفتاری آسیب‌های جدی را به اصولگرایی وارد ساخته و چهره مخدوشی را از اصولگرایی به جامعه ارائه کردند.

وی تأکید کرد: این برداشت‌های سلیقه‌ای و جناحی از این مفاهیم با وجود اشتراکات زیادی که این دو تفکر در حوزه مفاهیم دارند و با وجود نیاز جدی کشور و انقلاب به این دو تفکر که یکی از آن می‌بایست بن‌مایه ارزشی و اعتقادی هر مسلمان انقلابی باشد و دیگری باید مشی و روش معتقدان و مدیران برای اداره مطلوب کشور قرار گیرد اما به لحاظ مرزبندی‌های کاذب حزبی و گروهی از این دو تفکر امکان هر گونه تعامل، تبادل نظر و همکاری را بین طرفداران مفاهیم اصلاح‌طلبی و اصولگرایی را از یکدیگر سلب کرده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: در حالی که نه مفهوم اصولگرایی به معنای بنیادگرایی و جذب‌اندیشی است و نه مفهوم اصلاح طلبی به معنای تجددگرایی، انحراف و کفرپیشگی است بلکه برداشت‌های غلط و رفتارهای نسنجیده برخی از هواداران افراطی در دو طیف است که چنین تلقی را القا می‌کند.

مظفر خاطرنشان کرد: اگر مفهوم اصولگرایی را به معنای اعتقاد به اصول و مبانی و ارزش‌های اسلام ناب، انقلاب، شهیدان،‌ امام (ره) و رهبری در حوزه اندیشه و رفتار بدانیم و اگر مفهوم اصلاح‌طلبی را توجه به شرایط مکان و زمان، نوآوریو اعمال شیوه‌های نوین برای اداره بهتر کشور در چارچوب اصول و آرمان‌های اسلام و انقلاب، شهیدان و امام (ره) و رهبری تعریف کنیم بسیاری از اصولگرایان ویژگی اصلاح‌طلبی دارند و بسیاری از اصلاح‌طلبان نیز از ویژگی‌های اصولگرایی برخوردارند.

وی خاطرنشان کرد: اگر چنین تعریف صحیحی ارائه دهیم واژه اصولگرایی، اصلاح‌طلبی فراتر از دایره جناح و گروه‌های مرسوم قرار گرفته و همپوشانی وسیعی بین اصلاح‌طلبان و اصولگرایان واقعی متجلی خواهد شد.

نماینده مردم تهران در مجلس همچنین اظهار کرد: با توجه به شرایط کشور و نیاز جامعه به عقلانیت و منطق در تصمیم‌سازی‌ها و نیاز به مشارکت و تبادل نظر همه مسئولان و صاحب فکر و اندیشه در عبور دادن کشور از بحران‌های پیش رو و تنگناهای تحمیلی از سوی دشمنان بر نخبگان فکری و سیاسی و به ویژه رسانه‌های جمعی است که با تبیین درست از دو مفهوم اصولگرایی و اصلاح‌طلبی و تأکید بر مشترکات و همپوشانی فراوانی که بین این دو مفهوم وجود دارد در عرصه حیات سیاسی اجتماعی کشور به وجود آورده است.

وی در پایان اظهار کرد: با عمل در چارچوب مفاهیم اصلاح‌گری و اصولگرایی این دو واژه مقدس را از حصار تنگ تنفر و انزجار هواداران هر یک از دو جناح رهایی بخشیده و چهره زیبا و دلنشین را از اصلاح‌گری و اصولگرایی در معرض افکار عمومی به ویژه نسل جوان و بانشاط جامعه به نمایش گذاریم.

انتهای پیام

کد N1067088