سردار دهقان:

نتیجه تحقیقات دفاعی باید افزایش ضریب امنیت ملی باشد

سیاسی

وزیر دفاع گفت:‌ سمت و سوی تحقیقات، فناوری و نوآوری دفاعی ضمن مقابله و بی اثر کردن تهدیدات دشمن باید نیازهای آینده نیروهای مسلح را نیز پاسخگو باشد.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پنجمین جشنواره تحقیقات، فناوری و نوآوری وزارت دفاع با اشاره به اهمیت تحقیقات، فناوری و نوآوری در حوزه دفاعی گفت: تشخیص نیاز و پاسخ به هنگام، راهبرد اصلی وزارت دفاع در تقویت بنیه دفاعی کشور و تجهیز نیروهای مسلح است و سمت و سوی تحقیقات، فناوری و نوآوری دفاعی ضمن مقابله و بی اثر کردن تهدیدات دشمن باید نیازهای آینده نیروهای مسلح را نیز پاسخگو باشد.

دهقان، ایجاد تحول و بالندگی در مجموعه های تحقیقاتی، صنعتی و فناورانه را از اهداف برگزاری این جشنواره ذکر کرد و افزود: این جشنواره باید سطح پیشرفت و تعالی را به صورت کاملا شفاف مشخص کند.

وزیر دفاع تاکید کرد: باید ظرفیت های موجود را به سوی اولویت های اصلی و برتری ساز سوق دهیم و روند انجام پژوهش ها باید عملیات ساز، منجر به تولید دانش و صعود به یک پله بالاتر باشد.

وی گفت: راهی که مجموعه های صنعتی وزارت دفاع تاکنون پیموده اند، موجب مباهات و افتخار و نقش تعیین کننده ای در بازدارندگی موثر ایفا کرده است.

دهقان با تجلیل و قدردانی از برگزیدگان و همه کسانی که به صورت فعال در این جشنواره مشارکت کردند، تصریح کرد: فاستبقوا الخیرات که از دستورات موکد الهی است پایه و اساس این جشنواره محسوب می شود که باید نتیجه آن اقتدار دفاعی و افزایش ضریب امنیت ملی باشد.

بیش از ۶۰۰ عنوان ارائه شده در این جشنواره، ۷۰ عنوان برتر انتخاب و مورد تجلیل و قدردانی قرار گرفتند که شامل ۲۳ عنوان طرح سامانه محور، ۶ عنوان طرح فناوری محور، ۳ عنوان طرح علمی و دانشی، ۸ نفر محققان طراحی، ۵ نفر محققان فناوری، ۳ نفر محققان علمی و دانشی،۳ نفر مدیران تحقیقاتی، ۲ دفتر طراحی،۳ نهاد مرکز توسعه فناوری، ۳ نهاد دفتر مطالعات و نوآوری، ۳ نهاد مدیریت دانش، ۱ نفر پیشکسوت تحقیقاتی، ۱ دانشگاه همکار و ۱ شرکت دانش بنیان همکار هستند.

موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، سازمان های صنایع دفاع، هوافضا، صنایع دریایی، توسعه منابع انرژی، جغرافیایی نیروهای مسلح، تامین اجتماعی نیروهای مسلح، اتکا، شرکت صاایران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر و سپند نیز از نهادهای شرکت کننده در پنجمین جشنواره تحقیقات، فناوری و نوآوری به شمار می رود.

کد N1066834