روزنامه جوان:اصلاح طلبان می خواهند هزینه ردصلاحیت ها را برای شورای نگهبان بالا ببرند

روزنامه جوان نوشت:فصل مشترک شخصیت‌ها و رسانه‌های اصلاح حمایت‌های متراکم و مستمر از نامزدهایی است که‌ احتمال رد صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان وجود دارد، تا بدین‌وسیله عرصه را به شورای نگهبان ‌ تنگ کرده و اعضای این شورا تحت چنین فشاری به حداقل تعداد ممکن رد صلاحیت‌ها تن در دهند.

مدعيان اصلاح‌طلبي تلاش مي‌كنند با تبليغات گسترده رواني - رسانه‌اي عليه فعاليت‌هاي اين شورا در انتخابات ابتدا «مشروعيت» اين نهاد زير سؤال برده شود و در كنار آن تصميم‌گيري‌هاي مختلف اعضاي آن «سياسي - جناحي» عنوان شود تا بلكه اين شورا در تصميمات آينده خود به خصوص در حوزه رد صلاحيت افراد وابسته به جناح هنجارشكن در انتخابات مجلس دهم و خبرگان پنجم دچار خطا در محاسبات و اشتباه در تصميمات شود. پدرخوانده‌هاي طيف هواخواه ليبراليسم در داخل بسيار اميدوارند تا به واسطه همين تبليغات بتوانند زمينه مناسبي براي تصاحب كرسي‌هاي دو مجلس مذكور داشته باشند و بر رقيب ديرينه خود در اين دو آوردگاه غلبه كنند.
تئوريسين‌هاي اين جناح همچنين، استحاله و فروپاشي حاكميت ديني را مستلزم ايجاد انفعال و سلب اعتماد ملي از نهادهاي منسوب به رهبري نظير صداوسيما، شوراي نگهبان يا سپاه پاسداران مي‌دانند. به همين دليل روزنامه‌هاي زنجيره‌اي همچنان در‌صددند با وارد ساختن اتهامات بی‌اساس به ‌ شوراي نگهبان ‌ در مسير چنين هدفي قدم بر ‌دارند.

17302

کد N1066390