توکلی در تذکر آئین نامه ای:

تأخیر در بررسی لایحه شفاف‌سازی هزینه‌های انتخابات به ضرر مجلس است

سیاسی

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: با وجود گذشت چند هفته از ارائه لایحه شفاف سازی هزینه های انتخاباتی به مجلس، این لایحه هنوز به کمیسیون ارجاع نشده که این تاخیر آسیب دارد و به ضرر مجلس است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی نماینده مردم تهران در پایان جلسه علنی امروز مجلس و در تذکر آئین نامه ای، با اشاره به وظیفه هیئت رئیسه مجلس برای ارجاع طرح ها و لوایح به کمیسیون های تخصصی در مهلت قانونی، اظهارداشت: با وجود گذشت چند هفته از ارائه لایحه شفاف سازی هزینه های انتخاباتی به مجلس، این لایحه هنوز به کمیسیون ارجاع نشده که این تاخیر آسیب دارد و به ضرر مجلس است.

محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس نیز که اداره جلسه علنی را بر عهده داشت، در پاسخ به این تذکر توکلی گفت: با توجه به اهمیت موضوع، اداره قوانین مجلس، پیشنهاد کرد که کمیسیون مشترکی متشکل از کمیسیون های شوراها و حقوقی و قضائی تشکیل شود و برای تشکیل این کمیسیون نیز نامه نگاری شده است تا کمیسیون ها نمایندگان خود را معرفی کنند.

وی افزود: چون عدد کمیسیون مشترک نباید از ۲۳ نفر کمتر باشد، این کمیسیون ها نیز به طور جدی نمایندگان خود را معرفی خواهند کرد.

توکلی همچنین در تذکر دیگری با اشاره به اظهارات برخی نمایندگان که در هنگام سوال از وزراء قانع شدن یا نشدن خود را به صورت مشروط اعلام می کنند، این موضوع را مغایر ماده ۲۱۰ آئین نامه داخلی مجلس خواند و خواستار توجه هیئت رئیسه به آن شد؛ ابوترابی فرد نیز در پاسخ به این تذکر تصریح کرد: آئین نامه منعی ندارد که نماینده سوال کننده در پایان اظهارات خود مسائل مدنظر خود را بگوید و با ملاحظه بگوید که قانع شده است یا نه؟

کد N1065504