تجمع خانواده‌های زندانیان ایرانی در ترکمنستان مقابل مجلس

ایسنا نوشت: تعدادی از خانواده های زندانیان ایرانی کشور ترکمنستان برای دومین بار در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

 این افراد خواهان اجرای مصوبه مجلس و انتقال زندانیان ایرانی در ترکمنستان به داخل هستند.

به گفته‌ی تجمع کنندگان حدود 200 زندانی ایرانی درزندانهای ترکمنستان وجود دارد که خانواده‌های آنها باید هزینه‌های این افراد را نیز متقبل شوند.

214

کد N1065401