صدراعظم اتریش:امنیت مرزهای اروپایی تشدید شود

سیاسی

صدراعظم اتریش در گفتگویی خواستار تشدید تدابیر امنیتی مرزهای اروپایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ورنر فایمن» صدراعظم اتریش در گفتگو با رادیو دولتی آلمان اظهار داشت: از تمام کشورهای اروپایی می خواهم تا سیاستهای امنیتی خود را بطور مشخص ارائه داده تا بتوان در نشست های ویژه درباره چگونگی و کاربرد آنها به تصمیم و نتیجه رسید.

وی با اشاره به انتخابات منطقه ای فرانسه و تاثیر آن بر سایر کشورهای اروپایی گفت: هر گونه تغییر سیاستمداران می تواند به تغییر نگرش و تصمیم آن کشور تاثیرگذار باشد.

صدراعظم آلمان در ادامه تصریح کرد: اروپا با بحران های مختلفی از جمله بحران مالی، اقتصادی روبرو است که بحران امنیتی هم به آن افزوده شده است. حال باید سیاستمداران اروپایی با برگزاری نشست های تخصصی راهکارهای لازم را برای حل بحرانهای موجود بررسی کنند.

فایمن همچنین درباره مناسبات وین- برلین گفت: آلمان سیاستمداران قدرتمندی داشته و دارد. ما درصدد ارتقای مناسبات خود با کشور همسایه هستیم. آلمان همواره نه تنها در اروپا بلکه در عرصه بین المللی نقش محوری ایفا کرده است.

کد N1065381