احمدی نژاد و جریان انحرافی علیه «سید حسن»

انتخاب نوشت: همانطور که انتظار می رفت، تنها ساعتی پس از اعلام کاندیدتوری آیت الله سید حسن خمینی، موجی از حملات و هجمه های جریان افراطی علیه بیت امام (ره) شروع شد.

از روزنامه کیهان و دیگر نشریات متعلق به تندروها تا جریان انحرافی، هر یک از ظن خود، حمله به «سید حسن» را پیش گرفت.

در این میان اما، جریان انحرافی که به تحجر ، همراهی با انجمن حجتیه و ضدیت با روحانیت مشهور است ، حملاتی سهمگین، آن هم با ادبیات تاسف برانگیز متعلق به معاندان نظام من جمله «رادیو رژیم صهیونیسنی» ، علیه «سید حسن» و مراجع تقلید پیش گرفته شد که مخاطب را از مطالعه آن، به حیرت و تاسف واداشت.

این حملات در حالی به اوج خود رسید که چندی پیش، همین جماعت با سوءاستفاده از محبوبیت «سید حسن»، به پخش خبر «نزدیکی احمدی نژاد - سید حسن» دامن می زدند ؛ خبری که به نظر می رسد اینک دم خروس آن برون شده و مشخص شده، احترام بیت امام (ره) به او، نه از باب «نزدیکی» و «رفاقت» که براساس حرکت در مسیر منش امام (ره) و سیره اهل بیت (علیهم الاسلام) بوده است ؛ آنهم در شرایطی که احمدی نژاد در اتفاق ناگوار حرم امام در سال 89 ، نقش عامل برهم زدن و تحریک عده ای معدود را برعهده داشت؛ چنین نیز شد و او با حذف نام «سید حسن» برای سخنرانی، از رهبر معظم انقلاب برای سخنرانی دعوت کرد ، در حالیکه براساس برنامه مقرر بود، یادگار امام (ره) پیش از حضرت آیت الله خامنه ای به سخنرانی بپردازند! احمدی نژاد موفق شد سخنان «سید حسن» را بهم زند و البته با واکنش عاطفی رهبر معظم انقلاب مواجه شد و ایشان، «سید حسن» را درآغوش گرفتند تا پاسخ و پیغامی ماندگار به محرکان این حادثه بدهند.

به نظر می رسد با توجه به کاندیداتوری سید حسن خمینی و هجمه های سراسیمه جریان های تندرو و البته گروه های انحرافی که توهین های کم سابقه ای را نثار بیت امام (ره) کرده اند، باید طی روزهای آتی منتظر واکنش بسیاری از دلسوزان و سابقون انقلاب نسبت چنین رویه های خطرناک و درعین حال دردناکی باشیم ؛ رویه ای که در دوران طلایی (!) محمود احمدی نژاد و با استناد به اسنادی مجعول و صرفاً برای حذف رقیب آنهم به هر شکل ممکن، به روندی متداول بدل شده است.

2727

 

 

کد N1064939