سلیمی‌نمین: نفوذ انجمن حجتیه در مناصب حساس نظام/ نگاه مبارزاتی هاشمی متفاوت از رهبری است

سلیمی نمین از چهره سیاسی اصولگرا نفوذ انجمن حجتیه در مناصب حساس نظام را رد نمی کند و می گوید: براساس تذکر امام که گفتند این افراد را در جاهای حساس قرار ندهید اینکار نباید صورت می‌گرفته است.

عباس سلیمی نمین از چهره‌های سیاسی اصولگرا در گفت و گو با خبرآنلاین با بیان اینکه آیت الله هاشمی هاشمی به لحاظ نظری به هیچ وجه جدا از جریان امام شناخته نمی‌شد، گفت: اما در استنباطات سیاسی مانند جنگ، شناخت آمریکا و ... بعضا متفاوت از امام فکر می‌کرد. این هم مشکلی نبود چون آقای هاشمی به لحاظ دیدگاه‌های نظری در کنار امام تعریف می‌شد و در زمره شاگردان امام بود.

وی افزود: آقای هاشمی مشکلی با نظرات و مبانی تفکر امام ندارد اما می‌گوید اینها طول زمان دارد. مشکل با آقای هاشمی از اینجا آغاز می‌شود که ایشان یک نوع نگرشی به زندگی دارد که متفاوت از نگرش امام است. او مبارزه را آنگونه که امام و رهبری نگاه می‌کنند نگاه نمی‌کند. از نگاه امام مبارزه تا آخرین لحظه زندگی است، نمی‌گوید من پیرمرد هستم و الان باید از تنش‌های مبارزه دور باشم. همان نگاه امام حسین، یعنی زندگی یعنی عقیده و جهاد. عقیده داشتن و براساس آن عقیده جهد و مبارزه کردن.

رییس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در بخش دیگری از مصاحبه مشروحش با خبرآنلاین به انجمن حجتیه و ابهاماتی که درباره رابطه آیت الله مصباح با انجمن حجتیه مطرح می شود پرداخت و گفت: من خیلی اطلاع ندارم، ضمن اینکه خود انجمن حجتیه به چند بخش تقسیم شده است. اینجا از انجمن حجتیه به عنوان یک چماق استفاده می‌کنند، معتقدم اینکه انجمن حجتیه را چماق کنیم و بر سر آقای مصباح بزنیم درست نیست.

وی افزود: الان بخشی از انجمن حجتیه به آقای هاشمی خیلی نزدیک است، آیا باید این را چماق کنیم و بر سر آقای هاشمی بزنیم؟ یعنی جریان آقای کرباسچی با بچه‌های انجمن حجتیه ارتباط ندارد؟ به شدت ارتباط دارند. با سکولارهای انجمن حجتیه ارتباط شدید و تنگاتنگی دارند. اما اینکار غلط است که ما یک بحثی را چماق کنیم و بر سر این و آن بکوبیم. این روش نه تنها انگیزه روشن شدن حقیقت را ندارد بلکه در مسائل سیاسی می‌خواهد با یک مهر و برچسب مسائل را حل کند.

این چهره سیاسی اصولگرا درخصوص برخی هشدارها مبنی بر نفوذ انجمن حجتیه در بخش‌های مختلف نظام  اظهار داشت: من این موضوع را رد نمی‌کنم. بعضی از این دوستان انجمن حجتیه‌ای که مذهبی بودند و بعد از انقلاب با انقلاب و نظام همراه شدند ممکن است در جاها و مناصب حساس قرار گرفته باشند در حالیکه براساس تذکر امام که گفتند این افراد را در جاهای حساس قرار ندهید اینکار نباید صورت می‌گرفته است. این حرف هم نه از سر دشمنی بلکه از از این نظر است که این افراد کشش سیاسی لازم را ندارند و ممکن است لطماتی به کشور زده باشند.

2727

 

 

کد N1064776