تصاویری از حمله مرگبار به منزل رهبر شیعیان نیجریه

کد N1064404