با هدف پایان دادن به درگیری های فرقه ای؛

جمهوری آفریقای مرکزی همه پرسی تغییر قانون اساسی برگزار می کند

سیاسی

جمهوری آفریقای مرکزی امروز یکشنبه با امید پایان بخشیدن به یکی از خونبار ترین درگیری های فرقه ای کشور، شاهد برگزاری همه پرسی تغییر قانون اساسی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، رای گیری امروز یکشنبه که البته با درگیری هایی در گوشه و کنار کشور همراه بوده است، به منزله آزمونی برای انتخابات های پارلمانی و ریاست جمهوری است که کمتر از دو هفته دیگر برگزار می شود.

تنش های قومی در جمهوری آفریقای مرکزی از دو سال پیش ادامه داشته و تا کنون منجر به فرار ۱۰ درصد از مردم شده است.

علیرغم حضور ۱۱ هزار نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد، هنوز بسیاری از بخش های این کشور آفریقایی تحت کنترل نیروهای شورشی و باندهای تبهکاری است.

جمهوری آفریقای مرکزی ۴.۸ میلیون نفر جمعیت دارد که از این میان دو میلیون نفر برای شرکت در همه پرسی ثبت نام کرده اند. امید می رود که برگزاری این همه پرسی اولین قدم در بازگردان صلح و ثبات به این کشور باشد.

 

کد N1064079