یک زن برای نخستین بار در مکه به شورای شهر راه پیدا کرد

واحد مرکزی خبر نوشت: به گزارش خبرگزاری فرانسه از مکه، یک زن سعودی در منطقه مکه در نخستین انتخاباتی که زنان حق شرکت در آن را داشتند، به شورای شهر راه یافت.

 

52261

کد N1063864