سوم دی ماه در قم؛

جلسه مشترک هیات رئیسه و روسای کمیسیون‌های خبرگان برگزار می‌شود

سیاسی

نهمین جلسه مشترک هیات رئیسه، رؤسای کمیسیون‌های خبرگان رهبری و منتخبین هیات رئیسه با موضوع بررسی مسائل مهم مجلس خبرگان در روز پنجشنبه در قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق مصوبه هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری نهمین جلسه مشترک هیات رئیسه، رؤسای کمیسیون‌های خبرگان رهبری و منتخبین هیات رئیسه با موضوع بررسی مسائل مهم مجلس خبرگان و بحث و تبادل نظر پیرامون اهم تحولات داخلی و منطقه ای، ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه سوم دی ماه سال جاری در محل دبیرخانه این مجلس در قم برگزار خواهد شد.

گفتنی است بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۵ آیین نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری، هیات رئیسه مجلس خبرگان موظف است در فاصله دو اجلاسیه عادی خبرگان، که معمولاً در شهریور ماه و اسفند ماه هر سال برگزار می شود، یک جلسه با حضور اعضای هیات رئیسه و رؤسای کمیسیون‌ها و پنج نفر از خبرگان به تشخیص هیات رئیسه برای بررسی و تبادل نظر در خصوص مسائل مهم مربوط به خبرگان و ایجاد هماهنگی و تنظیم عملکرد کمیسیونها تشکیل و گزارش جلسه را در اولین اجلاس رسمی خبرگان مطرح کند.

کد N1063768