اشرف غنی:

بعضی از همسایگان به جای همکاری به گسترش تروریسم می پردازند

سیاسی

رئیس جمهور افغانستان روز گذشته در پایتخت ترکمنستان در کنفرانسی تحت عنوان « سیاست های بی طرفانه و همکاری‌های بین المللی درعرصه صلح وامنیت» با حضور سران کشورهای منطقه سخنرانی کرد.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «آوا» افغانستان، «محمد اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان ضمن سخنرانی در این کنفرانس، ترکمنسان را همسایه خوب خواند اما گفت که شماری از همسایگان به جای افزایش همکاری، به گسترش تروریسم در منطقه می پردازند.

وی در این بیانش از کشور مشخصی نام نبرد اما باید دانست که کشوری که همواره تاکنون در این زمینه از سوی افغانستان مورد اتهام قرار گرفته، پاکستان بوده‌است.

هرچند اخیرا پاکستان بار دیگر به ظاهر توافق کرده که طالبان را به گفتگوهای صلح وادار می کند ومعترضانی که در کشور افغانستان حضور دارند و به روند صلح نمی‌پیوندند را هدف قرارمی دهد.

 غنی در ادامه بیان کرد: سیاست ترکمنستان برای تحکیم رابطه با همسایه ها مثال خوبی برای کشورهای منطقه و فراتر از آن است که چگونه با بی طرفی و تمرکز بر همکاری، منجر به رشد اقتصادی می گردد.

وی افزود: ما با دو فرضیه مواجه هستیم، یکی ناامیدی و فقر و دیگری فرصت‌ها و امیدواری‌ها برای تقویت روابط و افزایش همکاری ها.

لازم به ذکر است که اشرف غنی روز گذشته برای شرکت در مراسم کلنگ زنی خط لوله گاز «تاپی»، (افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، هند)   به ترکمنستان سفر کرد. این مراسم امروز ۱۳ دسامبر ( ۲۲ آذر) با حضور سران ۴ کشور ذینفع در ترکمنستان آغاز می گردد.

کد N1063711