در تماس با نماینده سازمان ملل در امور سوریه؛

امیرعبداللهیان: حل بحران سوریه در گرو راهکار سیاسی خواهد بود

سیاسی

معاون عربی آفریقایی وزیرامور خارجه گفت: حل بحران سوريه در گرو راهكار سياسي و احترام به اراده مردم سوریه و برمبناي گفتگوهاي سوري-سوري بين معارضین معتقد به راه كار سياسي و حكومت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان معاون عربی افریقای وزارت امورخارجه و «استفان ديميستورا» نماينده ویژه دبيركل سازمان ملل در امور سوريه در تماس تلفني آخرين تحولات گفتگوهاي بين المللي سوريه مورد رايزني قرار دادند.

 نماينده دبيركل سازمان ملل در امور سوریه آخرين تلاش ها براي حل سياسي بحران سوريه را تبيين و بر اهميت نقش جمهوری اسلامی ايران در اين مسير تاكيد كرد.

امیرعبداللهیان نیر در این تماس تلفنی تاكيد کرد: تهيه ليست معارضین معتقد به راه كار سياسي و ليست گروههاي تروريستي در پرتو رایزنی های تمامی طرفهای موثر و تلاش هاي سازمان ملل قرار دارد.

معاون عربی آفریقایی وزیر امور خارجه حل بحران سوريه را صرفا در گرو راهكار سياسي و احترام به اراده مردم سوریه و برمبناي گفتگوهاي سوري-سوري بين معارضین معتقد به راه كار سياسي و حكومت دانست.

کد N1063625