صبح امروز صورت گرفت؛

ورود معاون اول رئیس‌جمهور به ترکمنستان

سیاسی

اسحاق جهانگیری صبح امروز با استقبال امان گلدیف وزیر حمل و نقل ترکمنستان وارد فرودگاه عشق آباد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور صبح امروزبا استقبال امان گلدیف وزیر حمل و نقل ترکمنستان وارد فرودگاه عشق آباد شد.

جهانگیری قرار است در این سفر یک روزه در کنفرانس سیاست بی طرفی: همکاری بین المللی جهت صلح، امنیت و توسعه ترکمنستان شرکت کند.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی معاون رئیس جمهور را در این سفر یک روزه همراهی می کند.

کد N1062821