سلفی نخست وزیر کانادا با مهاجران سوری/عکس

آوارگان جنگی

اولین هواپیمای حامل پناهجویان سوریه روز گذشته وارد کانادا شد. نخست وزیر کانادا به استقبال آنها رفت و پناهجویان با او سلفی گرفتند.

 

5252

کد N1062766