فیلم/ پیشروی ارتش سوریه در حومه جنوبی و شرقی حلب

سیاسی

بین الملل: نیروهای ارتش سوریه در نبرد با گروه های تروریستی و تکفیری توانستند در حومه جنوبی و شرقی حلب پیشروی هایی به دست بیاورند.

فیلم/ پیشروی ارتش سوریه در حومه جنوبی و شرقی حلببین الملل: نیروهای ارتش سوریه در نبرد با گروه های تروریستی و تکفیری توانستند در حومه جنوبی و شرقی حلب پیشروی هایی به دست بیاورند.

کد N1062432