تصویری از قاسم سلیمانی در جوانی

اینستاگرام,قاسم سلیمانی

صفحه اینستاگرام منسوب به سردار قاسم سلیمانی تصویری از دوران جوانی فرمانده سپاه قدس منتشر کرده است.

 

17213

کد N1062335