تصویر کمتر دیده شده از کودکی سید حسن در کنار امام خمینی

سید حسن خمینی,امام خمینی ره

کانال تلگرام سید حسن خمینی تصویری کمتر دیده شده از کودکی او در کنار پدرش و امام خمینی منتشر کرده است.

45213

کد N1062240