چند درصد مردم لبنان خواهان خلع سلاح حزب الله هستند؟

واحد مرکزی خبر نوشت: بر اساس نظرسنجی سازمان بین المللی اطلاعات تنها شش درصد از مردم لبنان، خلع سلاح فوری جنبش حزب الله را خواستار هستند.

به نوشته روزنامه السفیر چاپ لبنان،‌ در نظرسنجی که سازمان بین المللی اطلاعات در لبنان انجام داده است، بیست و پنج درصد از مردم لبنان خواستار آن هستند که سلاح حزب الله همواره در دست این جنبش باقی بماند و سی وسه درصد هم موافق هستند تا زمان تحقق برخی شرایط، حزب الله سلاح در اختیار داشته باشد. هفده درصد نیز موافقند تا زمان آزادسازی مزارع شبعا و تپه های کفرشوبا، سلاح در اختیار حزب الله قرار داشته باشد و شانزده درصد نیز اعلام کردند، تا زمان دستیابی به راه حلی جامع در منطقه، حزب الله، سلاح داشته باشد. بیست و سه درصد نیز اعلام کردند در صورت تفاهم با حزب الله، این جنبش خلع سلاح شود، شش درصد نیز از خلع سلاح فوری حزب الله حمایت کردند و سیزده درصد نیز رای ممتنع دادند. 
درباره حضور حزب الله در جنگ سوریه نیز، چهل و هفت درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی، اعلام کردند موافق حضور حزب الله در جنگ سوریه هستند. سی و دو درصد مخالف این حضور هستند و بیست و یک درصد نیز رای ممتنع دادند. این در حالیست که در نظرسنجی قبلی که سازمان بین المللی اطلاعات بین اکتبر تا دسامبر دوهزار و سیزده انجام داده بود، سی درصد با دخالت حزب الله در سوریه موافق و سی و سه درصد مخالف بودند و سی و هفت درصد هم نظری نداشتند که این مسئله نشان دهنده تغییر در مواضع طی دو سال گذشته است. نظر کسانی که درباره حضور حزب الله در سوریه، تردید یا ملاحظاتی داشتند بیشتر به سمت حمایت از حضور این جنبش، گرویده است. پنجاه و یک درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی، معتقدند دخالت حزب الله به نفع لبنان بود و این کشور را در برابر ورود تروریست ها و گروه های افراطی مصون نگه داشته است. فقط سی درصد معتقدند که دخالت حزب الله به ایجاد تنش بیشتر منجر شده که به نفع لبنان نبود بلکه به نفع ایران و نظام سوریه بود. درباره تصمیم گیری های دولت نیز، سی و هشت درصد معتقدند دولت باید همواره و در خصوص همه موضوعات بر اساس اکثریت عمل کند در صورتی که سی و پنج درصد معتقدند دولت باید با اجماع وزیران تصمیم گیری کند. شانزده درصد نیز معتقدند اجماع در خصوص مسائل اساسی ضرورت دارد و پنج درصد هم گفتند اکثریت آرا فقط در مسائل عادی مهم است، شش درصد هم نظر ممتنع داشتند. 
درباره انتخاب رئیس جمهور لبنان، شصت و شش درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی معتقدند باید ماده قانون اساسی که تصریح می‌کند رئیس جمهور با رای گیری محرمانه دو سوم اکثریت مجلس لبنان انتخاب می‌شود، اصلاح شود و مردم مستقیما رئیس جمهور را انتخاب کنند. بیست و یک درصد نیز با اصلاح این ماده قانون اساسی مخالفت کردند و سیزده درصد هم گفتند در این خصوص نظری ندارند. 
درباره مهاجرت نیز، فقط سی و چهار درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی اعلام کردند، به مهاجرت تمایل دارند و شصت و شش درصد با مهاجرت مخالفت کردند. 
مسئله خطرناک این است که اگر کسانی که به مهاجرت تمایل دارند، به لبنانی هایی که از این کشور مهاجرت کرده اند، اضافه شوند، پنجاه درصد از مردم این کشور، مهاجرت کرده اند. 
مسئله دیگر این است که مسلمانان لبنان در مقایسه با مسیحیان این کشور، تمایل بیشتری به مهاجرت دارند که شاید به این دلیل است که مسیحیان این کشور در گذشته بیشتر مهاجرت کرده اند. 
شصت و شش درصد از کسانی که به مهاجرت تمایل دارند، اقدامات عملی خود را در این خصوص شروع کرده اند. 
درباره حل بحران زباله ها نیز، هفتاد درصد از مردم لبنان معتقدند این بحران باید با گفتگو، نرمش و تفاهم با معترضان حل شود. بیست و پنج درصد معتقدند باید در این خصوص با شدت برخورد کرد و پنج درصد هم نظری ندارند. 
308308

کد N1062195