محمد موسوی بجنوردی هم برای نامزدی انتخابات خبرگان،اعلام حضور کرد

بهار نوشت:آیت الله محمد موسوی بجنوردی نامزد انتخابات مجلس خبرگان خواهد شد.

کد N1062031