صلیب سرخ هشدا داد:

وخیم تر شدن شرایط بشردوستانه در سوریه با آغاز زمستان

سیاسی

مدیر خاور نزدیک و میانه کمیته بین المللی صلیب سرخ نسبت به وخیم شدن شرایط انسانی در سوریه با آغاز زمستان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در ژنو، صدهاهزار نفر در تلاش هستند تا با کاهش دما به زیر صفر با ابتدایی ترین منابع موجود به زندگی خود ادامه دهند. نزدیک به پنج سال درگیری باعث تخریب کامل یا وارد شدن خسارت جدی به زیرساختهای کشور شده است.

رابرت ماردینی مدیر خاور نزدیک و میانه کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید: شرایط بشردوستانه در سوریه فاجعه بار بوده و هر روز هم بدتر می شود. مردم با زمستان سختی روبه رو هستند در حالی که به منابع اندکی دسترسی دارند. ما باید به مردم دسترسی بیشتری داشته باشیم تا بتوانیم کمک های خود را به آسیب پذیرترین افراد ارائه کنیم. شرایط موجود برای بسیاری از مردم بحرانی است.

بیش از ۱۲ میلیون سوری، شامل ۵ و نیم میلیون کودک، به کمک های بشردوستانه فوری نیاز دارند. بیش از ۴ میلیون نفر به خارج از کشور گریخته اند و حدود ۸ میلیون نفر دیگر هم در داخل کشور آواره اند که بسیاری از آن ها بارها مجبور به جابجایی شده اند.

آقای ماردینی اضافه می کند: بسیاری از پناهجویان در کشورهای همسایه مانند اردن و لبنان در شرایط ناگواری به سر می برند و با کاهش دما در جستجوی پناهگاهی گرم هستند. نگرانی این افراد از آن است که از فردای خود خبر ندارند، و این که آیا هرگز دوباره به خانه باز خواهند گشت یا خیر.

در سوریه، کمیته بین المللی صلیب سرخ شماری از فعالیت های مختلف را در دست اجرا دارد تا شرایط را برای مردم آسان تر کند. این سازمان یک عملیات توزیع لباس زمستانی بین ۳۰۰هزار نفر بین سنین شش ماه تا ۹ سال را آغاز کرده است. کارهایی هم برای بهبود شرایط زندگی در چندین سکونتگاه جمعی و محل های تجمع بی خانمان  ها  انجام شده است.

از آغاز امسال کمیته بین المللی صلیب سرخ به همراه هلال احمر سوریه غذای بیش از ۷ میلیون نفر را تأمین کرده اند. ۱۵ میلیون نفر نیز از برنامه های آب رسانی در سطح کشور بهره مند شده اند.

کد N1062009