نظر وزیر خارجه آلمان درباره مداخله نظامی در سوریه

وزیر امور خارجه آلمان عملیات نظامی ارتش آلمان در سوریه برای مبارزه با داعش را که جمعه گذشته از طرف پارلمان این کشور تصویب شد اقدامی درست نامید.

کد N1061912