رئیس امنیت ملی افغانستان استعفا کرد

سیاسی

رئیس امنیت ملی افغانستان بدلیل ناکامیهای اخیر در کنترل نظم و امنیت کشور از مقامش استعفا کرد.

خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه « پاکستان»، «رحمت الله نبیل» رئیس امنیت ملی افغانستان امروز از مقامش استعفا داد. طبق آخرین اطلاعات مقامات دولتی افغانستان با استعفای رحمت الله نبیل موافقت کرده اند اما مقامات دولتی از تایید این خبر امتناع ورزیده اند.

رحمت الله نبیل بدلیل ناکامیهای جدید در برقراری نظم و امنیت در افغانستان از مقام خود استعفا داده است. برخی از کارشناسان بر این باورند رئیس امنیت ملی افغانستان مخالفت خود را بارها اعلام داشته است چون او پاکستان را عامل اصلی بروز نا امنی در افغانستان می داند.

نبیل از سفر اشرف غنی به پاکستان و شرکت او در کنفرانس «قلب اسیا» انتقاد کرده بود.

کد N1061864