میرور: اسلام سریع ترین دین درحال رشدِ جهان است/ جمعیت مسلمانان از مسیحیان بیشتر می شود

اسلام,اسلام‌هراسی,اسلام ‌ستیزی,جهان اسلام

اسلام سریع ترین دین درحال رشد در سراسر دنیا و خصوصا در اروپا است و برآوردها نشان می دهد جمعیت مسلمانان جهان تا پایان این قرن از مسیحیان بیشتر خواهد شد.

به گزارش کانال خبری خبرگزاری خبرآنلاین، صفحه روزنامه میرور انگلیس در توئیتر با انتشار این خبر نوشت: سرعت رشد جمعیت مسلمانان دو برابر بیشتر از سرعت رشد جمعیت جهان است و این سرعت رشد تا سال 2050 ادامه خواهد داشت.

میرور به نقل از موسسه تحقیقاتی و نظرسنجی پیو تشریح کرده است که این سرعت رشد، ترکیبی از افزایش زاد و ولد در میان مسلمانان سراسر دنیا، گرویدن سایر مذاهب به اسلام و رشد گرایش مسیحیان به بی دینی و بی خدایی است.

موسسه تحقیقاتی پیو پیش بینی کرده است که با این سرعت رشد، تنها تا چهار دهه دیگر مسیحیان، پرشمار ترین مذهب دنیا خواهند بود و از سال 2050 به بعد برتری جمعیتی به تدریج به مسلمانان تعلق خواهد گرفت.

موسسه پیو دقیق ترین آمار مرتبط با جمعیت مسلمانان و مسیحیان جهان را مربوط به سال 2010 دانسته است که بر مبنای آن تعداد مسیحیان جهان دو میلیارد و 168 میلیون و 330 هزار نفر و تعداد مسلمانان جهان یک میلیارد و 599 میلیون و 700 هزار نفر بوده اند.

براین اساس 31.4 درصد از جمعیت جهان را مسیحیان و 23.2 درصد از جمعیت جهان را مسلمانان تشکیل می دهند اما این درصد با توجه به رشد سریع مسلمانان در جهان تا سال 2050 به گونه ای خواهد شد که جمعیت مسیحیان همچنان همان میزان 31.4 باقی خواهد ماند اما جمعیت مسلمانان به 29.7 درصد افزایش پیدا خواهد کرد و به احتمال زیاد از سال 2050 به بعد مسلمانان اکثریت جمعیت جهان را به خود اختصاص خواهند داد.

4949

کد N1061720