اظهارات خواندنی توکلی در باره هاشمی،موسوی،احمدی نژاد،رحیمی،شهرام جزایری،2خرداد76،برهم زدن سخنرانیها

ایسنا نوشت: احمد توکلی در جمع دانشجویان دانشگاه علمی - کاربردی یاسوج سخنرانی کرد.

وی گفت: تشکلهای دانشجویی نباید ابزار دست احزاب بیرون از دانشگاه شوند. کار تشکلهای دانشجویی حزبی نیست بلکه تمرین کار حزبی و جمعی است.

کد N1061341