• ۳۸بازدید

فیلم/خروج افراد مسلح از منطقه ای در حمص سوریه

بین الملل: منابع سوری از خروج افراد مسلح از منطقه الوعر در حمص در راستای توافق های صورت گرفته برای تخلیه این منطقه از سلاح و افراد مسلح خبر دادند.

 

 

وبگردی