درخواست ستاد حقوق بشر برای توجه ویژه به حقوق شهروندی در برنامه ششم

حقوق بشر

معاون امور بین‌الملل و همکاری های بین الملل قضایی ستاد حقوق بشر قوه قضاییه از مکاتبه دبیر ستاد حقوق بشر با معاون رئیس جمهور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی به منظور توجه ویژه به حقوق شهروندی در برنامه ششم توسعه خبر داد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، کاظم غریب‌آبادی از مکاتبه دبیر ستاد حقوق بشر با معاون رئیس‌جمهور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی به منظور توجه ویژه به حقوق شهروندی در برنامه ششم توسعه خبر داد.

غریب آبادی افزود: با توجه به اهمیت روزافزون حقوق شهروندی و جایگاه والای حقوق ملت در قانون اساسی، قوانین موضوعه کشوری و سایر اسناد بالا دستی و نظر به سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، و بویژه تاکید ریاست محترم جمهوری در حوزه حقوق شهروندی که ستاد حقوق بشر آن را در اسناد بین المللی نیز مطرح نموده است، دبیر ستاد از رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور به عنوان متولی تدوین برنامه ششم توسعه، درخواست کرد تا موضوعات مربوط به حقوق شهروندی در حوزه های مختلف در این برنامه به نحو مناسبی مدنظر قرار گیرد.

انتهای پیام

کد N1060955