فیلم/ موفقیت‌های میدانی ارتش سوریه در شهرک «زیتان»

سیاسی

بین الملل: نیروهای ارتش سوریه در نبرد با تروریست های تکفیری موفقیت هایی را در شهرک «زیتان» در حومه حلب به دست آوردند.

فیلم/ موفقیت‌های میدانی ارتش سوریه در شهرک «زیتان»بین الملل: نیروهای ارتش سوریه در نبرد با تروریست های تکفیری موفقیت هایی را در شهرک «زیتان» در حومه حلب به دست آوردند.

کد N1060588