جان کربی:

آزمایش موشکی و توافق هسته ای دو مسئله جدا هستند

سیاسی

جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با بیان این که توافق هسته ای ارتباطی به آزمایش موشکی ایران ندارد گفت کشورش با جدیت این مسئله را بررسی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به آزمایش موشکی ایران گفت به نظر نمی رسد این آزمایش ها قطعنامه های سازمان ملل را نقض کند.

وی در پاسخ به خبرنگاران که ارتباط پرونده هسته ای و آزمایش موشکی را پرسیده بودند گفت این دو مسئله کاملاً جدا هستند و ارتباطی بین آنها وجود ندارد.

کربی افزود: آمریکا با جدیت مسئله آزمایش موشکی ایران را بررسی می کند ولی اجرای برجام و پرونده هسته ای مسئله ای کاملاً جداست و ارتباطی با این مسئله ندارد.

وی همچنین از شورای امنیت سازمان ملل خواست که گزارش مربوط به این آزمایش را که توسط انگلیس، آلمان و فرانسه به این شورا ارائه شده است، با جدیت بررسی کند.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با صراحت اعلام کرد که کشورش نسبت به آزمایش های موشکی ایران نگران است و در صورت روشن شدن این اقدامات به عنوان تهدید اقدام متقابل انجام خواهد داد.

 

کد N1060155