توضیحات نجفی دربارۀ متن پیش‌نویس قطعنامه 1+5 به شورای حکام

آژانس بین المللی انرژی اتمی,توافق هسته ای ایران و پنج بعلاوه یک برجام

ایرنا نوشت: رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی سه بند کلیدی پیش نویس قطعنامه 1+5 به شورای حکام را تشریح کرد.

رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی سه بند کلیدی پیش نویس قطعنامه 1+5 به شورای حکام را تشریح کرد و گفت در این بند ها مسائل گذشته و حال ایران خاتمه می یابد و قعطنامه 2231 را از روز اجرای برجام جایگزین قطعنامه های قبلی شورای امنیت می کند.

خاتمه مسائل گذشته و حال ایران و فسخ 12 قطعنامه قبلی شورای حکام در پیشنهاد 1+5

نجفی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران درباره متن پیش نویس قطعنامه شورای حکام در خصوص موضوع ایران گفت:کشورهای 1+5 بر اساس بند 14 برجام پیش نویس قطعنامه ای را به هدف بستن موضوع پی ام دی ارائه کرده اند که کلیدی ترین بخش آن بندهای 9 ، 11 و 13 اجرایی است.

وی افزود: طبق بند 9 این پیش نویس، شورای حکام « به این امر توجه می کند که تمام فعالیتها در نقشه راه برای حل مسایل باقیمانده گذشته و حال در مورد برنامه هسته ای ایران (پی ام دی) بر اساس زمانبندی توافق شده اجرا شده اند و همینطور توجه می کند که این امر(یعنی اجرای فعالیتها) بررسی شورا از موضوع(مسایل باقیمانده گذشته و حال) را خاتمه می دهد.»

نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی اضافه کرد: در تکمیل خاتمه دادن مسایل باقیمانده گذشته و حال یا همان پی ام دی، شورا طبق بند 11، از روز اجرای برجام، تمامی 12 قطعنامه قبلی شورای حکام از جمله دو قطعنامه پی ام دی یعنی نوامبر 2011 و سپتامبر 2012 را منقضی( فسخ- terminate) می کند.

نجفی گفت: فسخ قطعنامه های پی ام دی شورای حکام که در انها از مدیرکل خواسته بود در مورد پی ام دی گزارش بدهد (بند 6 قطعنامه سپتامبر 2012) به این معنی است که مدیرکل دیگر در مورد پی ام دی وظیفه ای ندارد.
وی اظهار داشت: در بند 13 نیز شورای حکام موضوع «اجرای پادمان وقطعنامه های(قبلی) شورای امنیت» را از روز اجرای برجام از دستورکار خارج و به جای آن اجرای برجام در پرتو قطعنامه 2231 را جایگزین می کند.

نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: از این به بعد طبق بند 4 قطعنامه مدیرکل تنها در خصوص اجرای برجام و یا بروز مشکلی خاص در اجرای برجام گزارش خواهد داد.

نجفی اضافه کرد: انتظار می رود که این پیش نویس سه شنبه آینده 24 آذر بدون تغییر تصویب شود.

5252

کد N1059549