مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش سازمان زندان‌ها:

افزایش دانش نیروی انسانی سبب تغییر نگرش‌ پرسنل می‌شود

زندان

مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش سازمان زندان‌های کشور گفت: افزایش دانش و مهارت‌های نیروی انسانی سبب تغییر نگرش در محیط کاری می‌شود.

مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش سازمان زندان‌های کشور گفت: افزایش دانش و مهارت‌های نیروی انسانی سبب تغییر نگرش در محیط کاری می‌شود.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مرضیه فرنیا در نشست آموزشی مدیران کانونهای اصلاح و تربیت کشور بیان کرد: نیروی انسانی در هر دستگاه بزرگترین سرمایه هر دستگاه است و منابع انسانی زمانی می توانند موثر واقع شوند که از دانش و مهارتهای کافی در موضوعات دستگاه خود برخوردار باشند.

وی افزود: امید است در مراکز آموزشی و پژوهشی سازمان زندان‌ها اشکال متفاوتی از آموزش را برای پرسنل به‌کار بریم تا توانمندسازی این افراد به شکل ویژه‌ای دنبال شود.

مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش سازمان زندان‌های کشور خاطرنشان کرد: در شکل آموزش کلاسیک اثربخشی کافی احساس نمی‌شود که در این امر باید از تجربه پرسنل و دانش روز استفاده کرد.

فرنیا اظهار کرد: برای استفاده از تجربه‌های جدید باید تجربیات گذشته را در کنار علوم جدید قرار دهیم تا ضمن افزایش مهارت‌های پرسنلی شاهد توانمندسازی بیشتر همکاران شویم.

در این نشست آموزشی رستمی مدیر کانون اصلاح و تربیت تهران گزارشی از عملکرد کانون اصلاح و تربیت تهران به همراه فیلم و پاور پوینت به شرکت کنندگان ارائه کرد.

انتهای پیام

کد N1059136