آمریکا امنیت پروازهای سنگاپور را بر عهده می گیرد

سیاسی

توافقنامه ای بین آمریکا و سنگاپور برای امنیت پروازها بعد از تنش های سیاسی بین آمریکا و چین در موضوع دریای چین جنوبی، منعقد شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دو کشور آمریکا و سنگاپور بر سر اولین پروژه استخدام جاسوسان هوایی در مسیر خطوط بین دو کشور توافق کردند.

طبق این توافق که برای اولین بار در مناسبات سیاسی کشورها اتفاق می افتد، قرار است نیروهای جاسوسی آمریکا در هواپیماهای سنگاپور وظیفه امنیت پرواز را بر عهده بگیرند.

این توافق در نشست مشترک اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا و انگ هن وزیر دفاع سنگاپور صورت گرفته است. دولت سنگاپور اعلام کرده است که قرار است این طرح به طور آزمایشی بین ۷ تا ۱۴ دسامبر در خطوط هوایی سنگاپور اجرا شود.

یک مقام وزارت دفاع آمریکا نیز گفته است انتظار می رود نیروهای امنیتی بیشتری در خطوط هوایی سنگاپور مشغول کار شوند.

این توافق اولین واکنش آمریکا در پی تنش های سیاسی بین چین و آمریکا در موضوع مالکیت جزایر دریای چین جنوبی ارزیابی می شود.

کد N1058702