پاسخ توکلی به انتظار بی جای یکی از شهروندان تهران

نماینده مردم تهران معتقد است صادقانه سخن گفتن مسئولان با مردم موجب همراه ساختن آنان در مشکلات و همدلی در جامعه می‌شود.

به گزارش خبرآنلاین احمد توکلی نماینده مردم تهران در کانال تلگرامی خود نوشت:
همدلی تنها در صداقت با مردم است
چند روز پیش اطراف تهران پیاده روی می کردم که راننده نیسانی من را دید و با اعتراض گفت آقای دکتر اینجا کی گاز می کشند؟
گفتم هیچ وقت!
احتمالا انتظار این پاسخ را نداشت و با تعجب گفت: آخه چرا؟
گفتم شما ها فصل زمستان اینجا نیستید. حدود 10 تا 15 خانوارید که فقط ایام خوش آب وهوای سال اینجا می آیید. زمستان هم جای دیگری می روید و نیاز ندارید. نیاز هم داشته باشید نیازتان در حدی نیست که ضرورت باشد.
بعد برایش توضیح بیشتری دادم. گفتم ببین عزیز؛ دولت با این حجم گرفتاری و در این شرایط وظیفه دارد که برای صرف منابع و بیت المال برنامه ریزی کند. نیاز های کشور زیاد و منابع محدود است. هزینه گاز کشیدن به این کوهستان آنهم برای 10 خانوار که همیشه سال هم نیستند نه منطقی است و نه اقتصادی.
حتما شما هم نمی پسندید در چنین شرایطی دولت از این دست هزینه ها داشته باشد. باید همه مان در حد توان دولت را کمک کنیم.
با همین گپ مختصر و صمیمانه پذیرفت.
باید ساده و البته شفاف و صادقانه با مردم سخن گفت و آنها را با مشکلات کشور آشنا و همراه ساخت. مردم فهمیده و صبوری داریم. به شرطی که احساس صمیمیت و صداقت از سوی مسئولین کنند. این صداقت است که همدلی می آورد و بدون این همدلی نیز راهی برای گذر از شرایط سخت نیست.

2929

کد N1058583