سخنرانی "پرشور" رهبر کره شمالی افسران ارتش را به خواب برد!

کد N1057775