برخورداری کارکنان ارتش و سپاه از مزایای جدید

ایسنا نوشت: با تصویب مجلس از این پس کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز از مزایای ناشی از اجرای مواد 79 و 83 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برخوردار خواهند شد.

نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس و با پیشنهاد کمیسیون اجتماعی با 153 رأی به لایحه تسری مواد 79 و 83 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ماده واحده آن رأی موافق دادند. لذا بر اساس این ماده واحده و طبق متن قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون احکام موضوع مواد 79 و 83 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20 /12/ 1382 به کارکنان ارتش تسری می‌یابد.

بر اساس این مصوبه از این پس کارکنان ارتش و سپاه نیز از مزایای ناشی از گذراندن دوره‌های عالی آموزشی و تحصیلی برخوردار خواهند شد و سوابق تحصیلی جدید آنها در ارتقاء جایگاه سازمانی تأثیر می‌گذارد.

2727

 

 

کد N1057630