فیلم/ ترور استاندار عدن توسط داعش

سیاسی

بین الملل: استاندار عدن امروز در انفجار خودروی حامل وی ترور شد. گروه تروریستی داعش مسئولیت این حمله را برعهده گرفته است.

فیلم/ ترور استاندار عدن توسط داعشبین الملل: استاندار عدن امروز در انفجار خودروی حامل وی ترور شد. گروه تروریستی داعش مسئولیت این حمله را برعهده گرفته است.

کد N1056739