آمریکا در حال بازاندیشی استراتژی مبارزه با تروریسم داخلی است

مقامات دولت آمریکا در گفتگو با تایمز اعلام داشتند که باید صداهای اسلامی بیشتری در مقابل تبلیغات افراطی‌گرایان که توسط داعش منتشر می‌شوند، نشر یابند.

کد N1056576