بحران در روابط جعجع و حریری/ پازل انتخاب رئیس جمهور لبنان تکمیل می شود؟

روزنامه الدیار لبنان با اشاره به موافقت «سعد الحریری» رئیس جریان المستقبل با نامزدی «سلیمان فرنجیه» برای ریاست جمهوری، از اختلاف بین حریری با «سمیر جعجع» خبر داد.

کد N1056536