برلین و پاریس متحد امنیتی می شوند

سیاسی

وزرای کشور فرانسه و آلمان با ارائه درخواستی مشترک به کمیسیون اروپا خواستار تحکیم مواضع امنیتی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانکفورترآلگماینه، «برنارد کازنوو » وزیر کشور فرانسه و« توماس دو مایتزره » همتای آلمانی وی با ارائه درخواستی به کمیسیون اتحادیه اروپایی خواستار تشدید امنیت مرزهای اروپایی شدند.

در یادداشتی که این دو کشور به کمیسیون ارائه داده اند، آمده است: از آنجایی که ما کشورهای عضو شینگن هستیم و تردد به کشورهای عضو گاهی فراتر از حد تصور است، به همین منظور باید سیاستهای جدی تری برای تامین امنیت بیش از پیش این کشورها اتخاذ شود.

وزرای کشور فرانسه و آلمان تاکید کردند: زمانی که امنیت در کشورهای شینگن تامین شود می توان این امنیت و ثبات را به سایر کمشورهای اروپایی نیز تعمیم داد.

کشورهای اروپایی پس از حادثه تروریستی پاریس و بلژیک خواستار اتخاذ شدید تدابیر امنیتی به خصوص در مرزهای ورودی اروپا شدند.

کد N1056343