امیر عبداللهیان:

ورود نیروهای نظامی ترکیه به خاک عراق اقدامی نادرست است

سیاسی

معاون وزیر خارجه ورود نیروهای نظامی ترکیه به خاک عراق اقدامی نادرست دانست و گفت: کمک کشورها و مبارزه با تروریسم نیازمند هماهنگی کامل با دولت عراق و کسب مجوز از حکومت قانونی این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه کشورمان ورود نیروهای نظامی ترکیه به خاک عراق را اقدامی نادرست دانست.

امیرعبداللهیان در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما تاکید کرد: کمک کشورها و مبارزه با تروریسم نیازمند هماهنگی کامل با دولت عراق و کسب مجوز از حکومت قانونی این کشور است. 

وی گفت: این قبیل اقدامات را چنانچه بدون هماهنگی با دولت عراق انجام شود، مغایر امنیت منطقه می‌دانیم.

امیرعبداللهیان افزود: معتقدیم چنین رفتاری نه فقط کمکی به سرکوب تروریسم نخواهد کرد، بلکه هرج و مرج و تشدید ناامنی در منطقه را در پی خواهد داشت. 

معاون وزیر امور خارجه گفت: تردیدی نیست که همه از مبارزه هماهنگ با تروریسم و امنیت منطقه سود خواهند برد.

کد N1056083